Από το 1975 δραστηριοποιούμαστε σε αντιπροσωπεία και εισαγωγές πιστοποιημένου ηλεκτρολογικού υλικού από Ευρώπη, Ασία και Ελλάδα, με εξειδίκευση στους ηλεκτρικούς λαμπτήρες παντός τύπου, χονδρικής και υπέρ-χονδρικής διάθεσης.